אם תמשוך צפונה - הסרט על רפי מוקדי
אם תמשוך צפונה - הסרט
אם תמשוך צפונה - הסרט
אם תמשוך צפונה - הסרט
iF YOU PULL NORTH - a documentary about Rafi Mokady
iF YOU PULL NORTH - English
אם תמשוך צפונה - היומן של רפי מוקדי בשטח
אם תמשוך צפונה - עמוד הבית
אם תמשוך צפונה - על הסרט
אם תמשוך צפונה - על הסרט
אם תמשוך צפונה - על הסרט
על רפי מוקדי
אם תמשוך צפונה - הקרנות הסרט
אם תמשוך צפונה - ספר אורחים
אם תמשוך צפונה - על הסרט
אם תמשוך צפונה - סינופסיס
אם תמשוך צפונה - הדמויות המרכזיות בסרט
אם תמשוך צפונה - משמעויות של אלמנטים בסרט
אם תמשוך צפונה - על תהליך הכנת הסרט

הדמויות המרכזיות בסרט

אלברט מנדלר, מפקד חטיבה 8

אלברט מנדלר, מפקד חטיבה 8

רפי מוקדי, מפקד פלוגת-הסיור של חטיבה 8

רפי מוקדי, מפקד הפלס"ר החטיבתי ומפקד גדוד 129

דוד כרמלי, חבר לעבודה

דן זסלבסקי, חבר לעבודה ומ"פ בחטיבה

יוסף אלמסי, תותחן טנק בחטיבה