אם תמשוך צפונה - הסרט
אם תמשוך צפונה - הסרט
אם תמשוך צפונה - הסרט
אם תמשוך צפונה - הסרט
הסרט על רפי מוקדי
iF YOU PULL NORTH - the movie
a documentary about Rafi Mokady
a documentary about Rafi Mokady
אם תמשוך צפונה - עברית
Directed by: Orna Mokady Shavitt, Yael Shavitt
iF YOU PULL NORTH - Homepage
iF YOU PULL NORTH - Homepage
iF YOU PULL NORTH - Homepage
iF YOU PULL NORTH - About The Film
About Rafi Mokady
iF YOU PULL NORTH - Screenings
iF YOU PULL NORTH - Guestbook

iF YOU PULL NORTH – The Trailer

Rafi Mokady’s dedication goes above and beyond during the 1967 Israeli-Syrian battle on the Golan Heights. When the battle is over, and Rafi is left wounded in the field, he is confident help is on the way.

Updates

Previous updates...

 

 

 

IMDb-אם תמשוך צפונה ב